Gemeente Amsterdam

Stadsbrede oplossing voor internetafspraken, cliëntbegeleidingssyteem, webformulieren

De Gemeente Amsterdam wilde in 2008 de dienstverlening verder digitaliseren. Bart Lohr werd gevraagd als projectleider voor de implementatie van een digitaal ‘afspraken maken systeem’.

Burgers van Amsterdam moesten via internet een afspraak kunnen maken voor alle burgerzakenproducten  (bv. paspoortverlenging etc.)  bij een van de stadsdeelkantoren van de gemeente.  Totaal ging het om zi”n 75 verschillende producten.  De stadsdelen werkten  met verschillende soorten en versies software die gekoppeld moest worden. Een hele uitdaging om alle stadsdelen op een lijn te krijgen.

Resultaat

In april 2009 werd het systeem opgeleverd en gingen de eerste stadsdelen live.  Inmiddels werken alle stadsdelen mee en worden er meer dan 6.000 afspraken per maand via internet ingeboekt.  Ook het call center van de Gemeente Amsterdam is aangesloten voor  telefonsiche afspraken.

Vervolg

Bij de samenvoeging van de stadsdelen van Amsterdam trad Bart Lohr begin 2010 als projectleider op voor de overgang naar een centraal CBS systeem (G-Bos van JCC) voor Stadsdeel West. Hierbij moesten drie verschillende locaties met één centraal systeem gaan werken – dit was nieuw binnen de gemeente.
Het project fungeerde als pilot om de mogelijkheden te onderzoeken voor één centraal CBS systeem voor de stad. In april 2010 ging het systeem live.

In 2010-2012 was Bart Lohr projectleider voor de ontwikkeling van een afsprakenformulier voor vergunningen. Dit moest het mogelijk maken dat zowel ondernemers als burgers ook voor vergunningen via internet een afspraak konden maken bij de stadsdelen.

De processen verbonden aan vergunningen zijn veel complexer dan bij de producten van Burgerzaken. De uitdaging hier was om het afsprakenformulier voor de gebruiker toch intuïtief en simpel te houden. In april 2012 is het systeem live gegaan.